Op de achterliggende pagina's treft u informatie aan over het werk dat Amnesty Walcheren doet.


Dat bestaat hoofdzakelijk uit:


Educatie
Door middel van gastlessen op basis- en middelbare scholen willen wij kinderen in de bovenbouw van de basisscholen en in de onderbouw van middelbare scholen bekend maken met mensenrechten.

Schrijfacties
De pen is en blijft een krachtig en effectief wapen in de strijd voor mensenrechten. Regeringen zijn gevoelig voor de publieke opinie en verliezen niet graag hun goede naam. Onder internationale druk zijn in tal van landen onderzoeken ingesteld naar vermeende martelingen, politieke moorden en andere schendingen van mensenrechten. Daarom schrijven leden van Amnesty maandelijks duizenden brieven naar autoriteiten om naleving van mensenrechten te vragen en om onderzoek naar schendingen in te stellen of voort te zetten. Daarnaast worden groetenkaarten verzonden aan gevangenen, om hen een hart onder de riem te steken en om hen te laten blijken dat ze niet vergeten worden.

 

Meedoen of meer weten? Kijk eens op onze pagina Schrijven.

Standwerk
Amnesty Walcheren probeert een aantal keren per jaar met een stand op markten en andere plaatselijke activiteiten aandacht te vragen voor mensenrechtenschendingen.
Ook proberen we op deze manier een op dat moment lopende actie onder de aandacht van het publiek te brengen.


Naast voorlichtingsmateriaal hebben wij op onze stand ook verkoopmateriaal in de vorm van diverse cadeau-artikelen zoals kaarsen, kaarten, servetten, tassen en t-shirts.
Voor het instandhouden en uitbreiden(!) van deze activiteit zijn wij volledig afhankelijk van vrijwilligers die zo'n stand opbouwen, bemannen (m/v) en weer afbreken.

Meer informatie over dit leuke werk vindt u op onze pagina Standwerk.

 

Collecte
De jaarlijkse collecte is een heel belangrijke bron van inkomsten voor Amnesty.
Amnesty is namelijk onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen nemen we voor onze acties en ons onderzoek geen geld aan van overheden of van politieke of religieuze groeperingen.

Ook in 2023 houdt Amnesty weer een grote landelijke collecte. Daarbij kunnen we nog hulp gebruiken!

 

19 collectante158x100