Onderstaand treft u enige koppelingen naar websites van Amnesty en/of andere organisaties die zich bezighouden met mensenrechten.

Internationaal

Amnesty International   (Engelstalig)

Veelgestelde vragen over Amnesty

Human Rights Watch

EU Human Rights Defenders Relocation Platform   (internationaal platform voor de tijdelijke huisvesting van mensenrechtenverdedigers, voor Nederland: zie de koppelingen naar Shelter City).)

Nederland

Amnesty International Nederland

Facebook Amnesty Nederland

College voor de Rechten van de Mens

Eerlijke geldwijzer   (hoe duurzaam investeren uw bank en verzekeraar?)

Europees Verdrag voor de rechten van de Mens   (EVRM, Nederlandse tekst, de Engelse staat hoger op dezelfde pagina)

Europees Sociaal Handvest   (Nederlandse tekst, de Engelse staat hoger op dezelfde pagina)

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie   (uitleg over het verband tussen diverse Europese verdragen en handvesten)

Justice and Peace   (Gerechtigheid en Vrede, Nederlandse organisatie die mensenrechtenactivisten steunt en beschermt)

Movies that Matter   (op de website van Amnesty International Nederland)

Movies that Matter   (de website van de organisatie zelf)

Platform tegen Vreemdelingenhaat   (Platform Stop Racisme & Uitsluiting)

Shelter City   (groep Nederlandse gemeenten die mensenrechtenverdedigers de kans geven 3 maanden op adem te komen)

Shelter City Middelburg   (Middelburg is één van die plaatsen)

Transparency International  (Engelstalige website over corruptie werledwijd)

Transparency International Nederland   (richt zich vooral op de verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving)

Transparency Corruption Perceptions Index   (Engelstalige website met corruptie-overzichten wereldwijd)

Vluchtelingenwerk Nederland

Wordt Vervolgd   (het maandblad van Amnesty International Nederland in digitale versie)

In de regio

Amnesty International Student Group Middelburg

Amnesty schrijfgroep Koudekerke   (organiseert maandelijks een schrijfavond)

Amnesty werkgroep 568   (verzorgt maandelijks de aanmaak van briefkaarten met teksten van schrijfacties en de verzending daarvan aan abonnees)

Amnesty groep Goes

Amnesty groep Zeeuws Vlaanderen  

Movies that Matter on Tour  (overzicht films in 18 steden, waaronder Middelburg)

Four Freedoms door het jaar heen 

 

Suggesties?

Aanvullingen?

Verbeteringen?

Andere op- en/of aanmerkingen?

We zijn er dol op!