Verantwoording

De website is ons uithangbord voor de buitenwereld. U kunt uw suggesties en op- en aanmerkingen met betrekking tot deze site aan de werkgroep zenden aan één van de contactpersonen.


Rechten van derden

De werkgroep heeft ernaar gestreefd om bij de weergave van materiaal op deze website de auteursrechten van anderen te respecteren.


Mochten derden menen dat zij het auteursrecht hebben op één of meer afbeeldingen en/of andere gedeelten van deze website en er bovendien bezwaar tegen hebben dat deze afbeeldingen en/of andere gedeelten geheel of gedeeltelijk via onze website te bekijken zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan één van de contactpersonen.


Privacy

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacy-rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, valt onder de AVG. Zo ook Amnesty International.
 
Amnesty International verwerkt persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy.
Meer over de privacywet: https://www.amnesty.nl/privacy.
 

Informatie over bezoeken aan walcheren.amnesty.nl wordt uitsluitend gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking.

Koppelingen naar website derde(n)

Deze website heeft koppelingen naar websites van andere partijen dan Amnesty International. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gebruikersgemak verstrekt. Amnesty Walcheren en/of Amnesty International hebben geen zeggenschap over deze andere websites en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Disclaimer

Deze website bevat informatie welke o.a. afkomstig is van Amnesty International NL en/of van Amnesty International. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval Amnesty Walcheren aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website.

Intellectuele eigendom

Voor zover elders op deze website niet anders is vermeld, berusten alle rechten op het ontwerp en de inhoud van deze website bij Amnesty Walcheren. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen en/of gegevens daaruit is toegestaan, mits met duidelijke bronverwijzing: walcheren.amnesty.nl.

 

 

Zoeken

  • Laatste wijziging: 11 maart 2021.